Browsing All posts tagged under »transmann«

Å sørge over han som ikke er borte

mai 15, 2011

0

Søndagens tekst er hentet fra Joh. 16, 16-22, hvor Jesus snakker om det som skal skje: 16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere […]

Å tro på det vi ikke kan se

februar 2, 2011

0

Utallige steder i Bibelen står det om utfordringen ved å ikke kunne se Gud og likevel tro. Dette er også noe som kristne til alle tider har slitt med, og årsaken til mye tvil. Det er ikke mange områder i livet der jeg kan si at jeg er heldig fordi jeg er transkjønna, at noe […]

Likeverd

januar 10, 2011

0

Dette er en del av en serie blogginnlegg der jeg tar for meg kvekervitnesbyrdene. Likeverd er en verdi jeg har med meg hjemmefra og som alltid har vært viktig for meg. Det er også en verdi som står sterkt i Norges Kristelige Studentforbund, som var mitt åndelige hjem i mange år. Likeverd dreier seg ikke […]

Nattverden

juni 7, 2008

1

Elisabeth Ohlson Wallins kunstverk «Nattverden» Kvekere har ingen sakramenter, ingen hellige handlinger, fordi man mener ritualene kan skape vane og avstand til Gud. Det er helt riktig at en del ritualer blir tomme handlinger. Barnedåpen opplever jeg som en slik handling som har mistet sin betydning. Nattverden derimot, er det ritualet jeg er mest knyttet […]