Browsing All posts tagged under »Transgender Day of Remembrance«

Forbønn

oktober 30, 2008

0

Vi ber for alle som lever i frykt fordi de ikke passer inn i samfunnets mann- og kvinneformer. Vi ber om din hjelp til å forme et samfunn som anerkjenner alle mennesker som skapt i ditt bilde. Vi ber for alle transpersoner som trakasseres, mobbes, voldtas og utsettes for annen vold. Må du holde din […]

Trosbekjennelse

oktober 30, 2008

0

A: Jeg tror på Gud, himmelens og jordens skaper L: Hin som skapte mennesket i sitt mangfoldige bilde, med kropp og sjel. Å krenke mennesker er en hån mot Gud. A: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn L: som ble født og døde for oss, i kjærlighet til alle mennesker. A: Jeg tror […]

Syndsbekjennesle

oktober 30, 2008

0

Gud vår Skaper Vi bekjenner for deg vår delaktighet i en verden som ødelegger kropp og sjel med sine normer for hvordan kropper skal se ut og hvordan kjønn skal uttrykkes. Vi har vært med på å opprettholde strukturer som fratar mennesker deres grunnleggende rett til å oppleve samsvar mellom kropp og sjel. Gi oss […]