Browsing All posts tagged under »transfolk«

Likeverd

januar 10, 2011

0

Dette er en del av en serie blogginnlegg der jeg tar for meg kvekervitnesbyrdene. Likeverd er en verdi jeg har med meg hjemmefra og som alltid har vært viktig for meg. Det er også en verdi som står sterkt i Norges Kristelige Studentforbund, som var mitt åndelige hjem i mange år. Likeverd dreier seg ikke […]

Trosbekjennelse

oktober 30, 2008

0

A: Jeg tror på Gud, himmelens og jordens skaper L: Hin som skapte mennesket i sitt mangfoldige bilde, med kropp og sjel. Å krenke mennesker er en hån mot Gud. A: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn L: som ble født og døde for oss, i kjærlighet til alle mennesker. A: Jeg tror […]

Syndsbekjennesle

oktober 30, 2008

0

Gud vår Skaper Vi bekjenner for deg vår delaktighet i en verden som ødelegger kropp og sjel med sine normer for hvordan kropper skal se ut og hvordan kjønn skal uttrykkes. Vi har vært med på å opprettholde strukturer som fratar mennesker deres grunnleggende rett til å oppleve samsvar mellom kropp og sjel. Gi oss […]

Transfolk som sjamaner o.l.

mars 30, 2008

1

I mange naturreligioner har transfolk vært ansett å ha spesielle åndelige evner, ofte som sjamaner. Man trodde at transfolk hadde en sjelden kontakt med åndeverdenen og de stod ofte i en formidlings-posisjon. De aller fleste religioner har elementer av kjønnsoverskridelser i sine mytologier. I norrøn mytologi har vi spesielt Loke, som var kjent for å […]