Browsing All posts tagged under »Norges Kristelige Studentforbund«

Kjønnsrettferdighet – hva er det?

mars 7, 2010

1

Norges Kristelige Studentforbund har innført dette begrepet og jeg er blitt bedt om å skriv en kort tekst om hva jeg legger i begrepet: Kjønnsrettferdighet – hva er det? Av Tarald Stein Kjønnsrettferdighet tar kvinnefrigjøring et langt skritt videre; kravet om likestilling gjelder ikke lenger bare for kvinner, selv om disse utgjør den største gruppen. […]

Drøm

november 6, 2008

0

I natt drømte jeg at jeg var på en kvekerandakt: Jeg hadde fått med meg en del fra Forbundet. Det var ganske mange på møtet. Først var det helt stille, som det skal være, men det varte ikke lenge. Først var det en middelaldrende mann med skjegg som sa noe. Han var en av de […]

Til den norske kirke og Stortinget – resolusjon fra Landsmøtet i Forbundet

oktober 20, 2008

0

Norges Kristelige Studentforbund mener at Den norske kirke må si ja til felles ekteskapslov. NKS er en kristen organisasjon som jobber for fred, rettferdighet og likestilling, og er derfor opptatt av at ingen skal støtes bort fra Gud på grunnlag av for eksempel kjønn eller seksuell orientering. Majoriteten av våre medlemmer tilhører statskirken. Som kristne […]