Browsing All posts tagged under »nattverd«

Jomfrufødsel og andre bagateller

mars 27, 2011

0

Ute på byen i går ble det drøftet hva det er å tro. Fornuft ble framsatt som troens motstykke, eksemplifisert ved jomfrufødselen. Det mener jeg er et falskt premiss. Jeg mener at religiøs tro handler om det vi ikke har mulighet for å vite noe om, og står altså ikke i noen motsetning til vitenskap. […]

Nattverden

juni 7, 2008

1

Elisabeth Ohlson Wallins kunstverk «Nattverden» Kvekere har ingen sakramenter, ingen hellige handlinger, fordi man mener ritualene kan skape vane og avstand til Gud. Det er helt riktig at en del ritualer blir tomme handlinger. Barnedåpen opplever jeg som en slik handling som har mistet sin betydning. Nattverden derimot, er det ritualet jeg er mest knyttet […]