Browsing All posts tagged under »kristen«

Å kalle seg kristen – og å kalle andre kristne

desember 26, 2011

0

I en julehilsen forteller en venn av meg at han ikke lenger kaller seg kristen. Han nevner universalismen som en av flere inspirasjonskilder i sin videre åndelige søken. Jeg har skrevet om universalisme tidligere, mer generelt. Denne gangen bruker jeg mine venner  som utgangspunkt. En annen venn av meg har lange samtaler med sognepresten der […]

Å finne et vindu i veggen

mars 13, 2011

0

Et forheng blei dratt til side i min indre leilighet våren 2008 da jeg var med på å arrangere kvekerhelg i Tromsø Kristelige Studentforbund. Der jeg trodde veggen var av massiv betong, kom et vindu til syne. Gjennom vinduet så jeg en ny og ukjent verden ta form og begynte å glede meg til å […]

Fristelser

mars 13, 2011

0

Denne søndagens tekst handler om Jesus som fristes av djevelen. Jeg mener at det er på tide å fylle begrepet med mening igjen. Ordet fristelse har mistet all mening. Det er blitt et ord som brukes i dagligtalen om alt som kan nytes. Som om alt godt er synd. Jeg nyter livet så godt jeg […]

Trosbekjennelse

oktober 30, 2008

0

A: Jeg tror på Gud, himmelens og jordens skaper L: Hin som skapte mennesket i sitt mangfoldige bilde, med kropp og sjel. Å krenke mennesker er en hån mot Gud. A: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn L: som ble født og døde for oss, i kjærlighet til alle mennesker. A: Jeg tror […]

Syndsbekjennesle

oktober 30, 2008

0

Gud vår Skaper Vi bekjenner for deg vår delaktighet i en verden som ødelegger kropp og sjel med sine normer for hvordan kropper skal se ut og hvordan kjønn skal uttrykkes. Vi har vært med på å opprettholde strukturer som fratar mennesker deres grunnleggende rett til å oppleve samsvar mellom kropp og sjel. Gi oss […]

Transfolk som sjamaner o.l.

mars 30, 2008

1

I mange naturreligioner har transfolk vært ansett å ha spesielle åndelige evner, ofte som sjamaner. Man trodde at transfolk hadde en sjelden kontakt med åndeverdenen og de stod ofte i en formidlings-posisjon. De aller fleste religioner har elementer av kjønnsoverskridelser i sine mytologier. I norrøn mytologi har vi spesielt Loke, som var kjent for å […]