Browsing All posts tagged under »kjærlighet«

Kirkevalget

september 5, 2015

0

Jeg meldte meg ut av den norske kirke for noen år siden, da jeg trodde jeg skulle bli ordentlig kveker*. Stor var derfor overraskelsen da jeg fikk kirkelig valgkort. Åpenbart har høyere makter bestemt at jeg skal stemme, og det motsetter jeg meg ikke. Hovedårsaken til at jeg har bevegd meg bort fra den norske […]

«Homosakens» konsekvenser for menneskesyn og gudsbilde

april 10, 2012

2

Jeg har møtt en del snille, liberale kristne som hevder at «homosaken», altså hvorvidt homofil kjærlighet er synd eller ikke, ikke berører kristne kjernespørsmål. Dette argumentet brukes gjerne i opposisjon til det voldsomme fokuset på saken fra konservativ side. Man hevder at konservative kristne legger enorm vekt på noe som ikke er en sentral del […]

Økumenikk og samvittighet

april 10, 2012

1

Denne måneden avholdes kvekernes verdenskonferanse i Kenya. Der møtes konservative og liberale, kvekere fra hele verden, med til dels svært ulike tradisjoner. Jeg er glad jeg ikke skal dit. Jeg har ikke samvittighet til å tre inn i en dialog eller et trosfellesskap med mennesker som hevder at Gud er motstander av kjærlighet, som dermed […]

Å kalle seg kristen – og å kalle andre kristne

desember 26, 2011

0

I en julehilsen forteller en venn av meg at han ikke lenger kaller seg kristen. Han nevner universalismen som en av flere inspirasjonskilder i sin videre åndelige søken. Jeg har skrevet om universalisme tidligere, mer generelt. Denne gangen bruker jeg mine venner  som utgangspunkt. En annen venn av meg har lange samtaler med sognepresten der […]

En Gud som er motstander av kjærlighet

mars 6, 2009

5

Det er med stor sorg jeg leser om min gamle menighet i Bladet Tromsø. Presten det gjelder, Gaute Nordbye, markerte seg som en barnevennlig prest som var likt av barna i  barnehagene han besøkte med jevne mellomrom. Hadde jeg visst at han tilber en gud som er motstander av kjærlighet, hadde jeg protestert mot at […]

Kjærligheten tåler alt, men gjør troen det også?

april 9, 2008

1

Jeg møter stadig folk som har mista sin tro, eller rettere sagt; folk som er blitt frastjålet sin tro av mennesker som kaller seg kristne. Det gjør meg utrolig trist å se hvordan noen mennesker klarer å forvrenge et kjærlighetsbudskap til det stikk motsatte. Bare det er vel nok til at man begynner å tvile […]