Browsing All posts tagged under »Jesus«

Inkarnasjon – Gud transet og ble menneske

desember 26, 2011

0

Ordet ble menneske. Ånd ble kjøtt. Slik kan julens innhold beskrives med få ord. Gjennom Jesus overskred Gud grensa mellom seg og menneskene. Fram til da var skillet mellom Gud og menneske absolutt, umulig å overskride. Gud gjorde synlig sin menneskelige side, gjorde den til kjøtt og blod; et lite barn. Blant vestlige mennesker framstår […]

Jesu betydning for kvekere

juni 13, 2011

0

De ytre forskjellene mellom kvekersamfunnet og statskirken er åpenbare. Jeg har tidligere skrevet om dåp, nattverd og liturgi. På torsdagens møte kom vi inn på en innholdsmessig sentral forskjell: Synet på Jesus. Kvekere er ikke så opptatt av om han var Guds sønn. Man er tilbøyelig til å tenke på alle mennesker som Guds barn […]

Å sørge over han som ikke er borte

mai 15, 2011

0

Søndagens tekst er hentet fra Joh. 16, 16-22, hvor Jesus snakker om det som skal skje: 16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere […]

Gud transet og ble menneske – Treenigheten i et transperspektiv

april 16, 2011

0

Jeg kjenner en del mennesker som ikke identifiserer seg som enten kvinne eller mann. Noen avviser at kjønn har noen betydning for deres identitet, andre opplever at de er både mann og kvinne samtidig, eller at de veklsler. «Andre bilder på Gud er at det er den samme personen som opptrer med ulike klær» skriver […]

Jomfrufødsel og andre bagateller

mars 27, 2011

0

Ute på byen i går ble det drøftet hva det er å tro. Fornuft ble framsatt som troens motstykke, eksemplifisert ved jomfrufødselen. Det mener jeg er et falskt premiss. Jeg mener at religiøs tro handler om det vi ikke har mulighet for å vite noe om, og står altså ikke i noen motsetning til vitenskap. […]

«Ser du med onde øyne på at jeg er god?»

februar 13, 2011

0

Søndagens tekst er hentet fra Matt. 20,1-16. Lignelsen om arbeiderne i vingården. «Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?» Disse spørsmålene stiller Jesus til sine mest trofaste tjenere. De som har slitt og streva en hel […]

«La dem vokse sammen til høsten kommer»

februar 6, 2011

0

På Bibel.no fant jeg meditasjonsopplegget Ordets skole. Det finnes retninger også innen katolsk tradisjon som legger vekt på den mystiske siden ved tro som ligner kvekernes. Den største forskjellen er oppfatningen kvekerne har om at Gud taler gjennom oss, ut fra det av Gud i alle, og ikke utenfra slik veiledningen til meditasjonsopplegget beskriver. Søndagens […]

Religion og politikk

januar 8, 2011

1

Kvekerne har tradisjon for å være komplett politisk uavhengige (eller ubrukelige, som noen sikkert ville sagt). Samtidig har de historisk sett tatt stilling til en god del politiske saker, som avskaffelse av slaveriet i USA. I mange kristne sammenhenger advares det mot å blande religion og politikk, uten at det hindrer prester i å stille […]

Å elske sine fiender – forrige søndags tekst

august 22, 2008

0

Elsk deres fiender! 43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, ¤velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,† og be for dem som ¤krenker dere og† forfølger dere. 45 Slik kan dere være […]

God makes no mistakes – kind of a sermon

mars 30, 2008

2

This was originally posted on my regular english blog. You’ll find it here, along with two very good comments. I usually avoid reading stuff that I know I’ll find repulsive, sick and frightening. I don’t think that’s unusual for any person. To make this post I felt forced to do some research. I started out […]