Browsing All posts tagged under »Guds barn«

Dåp

januar 8, 2011

1

Ettersom det er lettere å definere kvekere etter hva de ikke tror på enn hva de tror på, og jeg føler at det også gjelder meg, tar jeg her en liten gjennomgang. Først: Dåpen. Jeg er oppvokst i den norske kirke. Da jeg var 18 år møtte jeg en baptist. En gang vi var i […]

Nattverden

juni 7, 2008

1

Elisabeth Ohlson Wallins kunstverk «Nattverden» Kvekere har ingen sakramenter, ingen hellige handlinger, fordi man mener ritualene kan skape vane og avstand til Gud. Det er helt riktig at en del ritualer blir tomme handlinger. Barnedåpen opplever jeg som en slik handling som har mistet sin betydning. Nattverden derimot, er det ritualet jeg er mest knyttet […]