Browsing All posts tagged under »Gud«

Inkarnasjon – Gud transet og ble menneske

desember 26, 2011

0

Ordet ble menneske. Ånd ble kjøtt. Slik kan julens innhold beskrives med få ord. Gjennom Jesus overskred Gud grensa mellom seg og menneskene. Fram til da var skillet mellom Gud og menneske absolutt, umulig å overskride. Gud gjorde synlig sin menneskelige side, gjorde den til kjøtt og blod; et lite barn. Blant vestlige mennesker framstår […]

Ondskap

juli 31, 2011

2

I går så jeg minnekonserten i Domkirka på TV. Noe av det sterkeste var Karpe Diem, der ulike verdensreligioner møtes i ei gruppe. Den siste uka opplever jeg at det har blitt mer stuereint å være religiøs. Man skulle tro at møtet med ondskapen ville få religiøse overbevisninger til å smuldre bort. I stedet forsterkes […]

Ikke den hele og fulle sannhet

mai 30, 2011

1

To ting fikk meg til å bedrive litt selvransakelse i dag. Det ene var et spørsmål fra Aktuelt Kristenradikalt Tidsskift: Hvilken kirke vil du (som kveker) ha? Det andre var et facebookmøte med en gammel skolekamerat. For å ta AKT-spørsmålet først: Jeg tror det er typisk kvekersk at jeg først ikke forstod spørsmålet. Etter å […]

Tro er ikke et maratonløp

mai 18, 2011

0

Av og til fristes man til å tenke at man er flink til å tro. Da er man på feil spor. Man kan tenke at man har kommet lenger enn andre, er nærmere Gud, har skjønt mer. Det er stort sett feil. Hvert menneske kan kjenne en liten brøkdel av hva Gud er. For å […]

Er fellesskapet nødvendig?

april 29, 2011

0

Det forrige innlegget fikk følgende respons på facebook: MÅ man tilhøre noe som helst religiøst fellesskap da? Og hvorfor? For sin egen del? For andres del? Og hvorfor mener man det? Er det nysgjerrighet som driver, behov for fellesskap med noen, eller er det behovet for å gjøre noe meningsfylt for noen? Det er et […]

Gud transet og ble menneske – Treenigheten i et transperspektiv

april 16, 2011

0

Jeg kjenner en del mennesker som ikke identifiserer seg som enten kvinne eller mann. Noen avviser at kjønn har noen betydning for deres identitet, andre opplever at de er både mann og kvinne samtidig, eller at de veklsler. «Andre bilder på Gud er at det er den samme personen som opptrer med ulike klær» skriver […]

Universalisme

mars 13, 2011

1

Jeg vender piggene ut med en gang noe blir påstått å være gyldig for alle mennesker, altså såkalte universelle sannheter. Tankene går med en gang til vestlig imperialisme og våre overgrep mot andre kulturer opp gjennom historien. En god del kvekere er universalister. De anser seg ikke nødvendigvis som kristne og tror at Gud kan […]