Browsing All posts tagged under »den norske kirke«

Kirkevalget

september 5, 2015

0

Jeg meldte meg ut av den norske kirke for noen år siden, da jeg trodde jeg skulle bli ordentlig kveker*. Stor var derfor overraskelsen da jeg fikk kirkelig valgkort. Åpenbart har høyere makter bestemt at jeg skal stemme, og det motsetter jeg meg ikke. Hovedårsaken til at jeg har bevegd meg bort fra den norske […]

En venn av pinsen, men ingen pinsevenn

juni 12, 2011

0

Jeg er oppvokst i den allminnelige, sosialrealistiske norske kirke, hvor min far er prest. Karismatiske menigheter har alltid stått for meg som overfladiske og svadaproduserende kvasiåndelighet. Etter hvert har jeg innsett at det for mange oppleves mer ekte og inderlig enn de stivnede formene i kirken, men jeg synes fortsatt det er fremmed med halleluja-rop, […]

Ikke den hele og fulle sannhet

mai 30, 2011

1

To ting fikk meg til å bedrive litt selvransakelse i dag. Det ene var et spørsmål fra Aktuelt Kristenradikalt Tidsskift: Hvilken kirke vil du (som kveker) ha? Det andre var et facebookmøte med en gammel skolekamerat. For å ta AKT-spørsmålet først: Jeg tror det er typisk kvekersk at jeg først ikke forstod spørsmålet. Etter å […]

Når Janteloven også omfatter Gud…

januar 30, 2011

0

Janteloven lyder slik: Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro […]

Dåp

januar 8, 2011

1

Ettersom det er lettere å definere kvekere etter hva de ikke tror på enn hva de tror på, og jeg føler at det også gjelder meg, tar jeg her en liten gjennomgang. Først: Dåpen. Jeg er oppvokst i den norske kirke. Da jeg var 18 år møtte jeg en baptist. En gang vi var i […]

En Gud som er motstander av kjærlighet

mars 6, 2009

5

Det er med stor sorg jeg leser om min gamle menighet i Bladet Tromsø. Presten det gjelder, Gaute Nordbye, markerte seg som en barnevennlig prest som var likt av barna i  barnehagene han besøkte med jevne mellomrom. Hadde jeg visst at han tilber en gud som er motstander av kjærlighet, hadde jeg protestert mot at […]