Browsing All posts tagged under »den hellige ånd«

En venn av pinsen, men ingen pinsevenn

juni 12, 2011

0

Jeg er oppvokst i den allminnelige, sosialrealistiske norske kirke, hvor min far er prest. Karismatiske menigheter har alltid stått for meg som overfladiske og svadaproduserende kvasiåndelighet. Etter hvert har jeg innsett at det for mange oppleves mer ekte og inderlig enn de stivnede formene i kirken, men jeg synes fortsatt det er fremmed med halleluja-rop, […]

Med hjerte og sinn beredt 4: Tjeneste og nådegaver

juni 11, 2011

0

På torsdag var jeg på det fjerde møtet. Det handlet om tjeneste (på engelsk ministry). Vi diskuterte ulike former for tjenester man kunne bli kallet til, i andaktsmøtet, for hverandre og for samfunnet.Vi diskuterte også hvilke vi mente var de viktigste. En av tekstene for pinseaften i den norske kirke opplever jeg at relaterer seg […]

Ikke den hele og fulle sannhet

mai 30, 2011

1

To ting fikk meg til å bedrive litt selvransakelse i dag. Det ene var et spørsmål fra Aktuelt Kristenradikalt Tidsskift: Hvilken kirke vil du (som kveker) ha? Det andre var et facebookmøte med en gammel skolekamerat. For å ta AKT-spørsmålet først: Jeg tror det er typisk kvekersk at jeg først ikke forstod spørsmålet. Etter å […]

Om å snakke i stillheten

mai 15, 2011

0

I dag leste jeg den andre pamfletten jeg lånte hos kvekerne; On Speaking out of the Silence – Vocal Ministry in the Unprogrammed Meeting for Worship av Douglas V. Steere. Jeg anbefaler den varmt til alle! Mange av eksemplene fikk meg til å humre, samtidig som han advarer mot alt som kan gå galt når […]

Når Janteloven også omfatter Gud…

januar 30, 2011

0

Janteloven lyder slik: Du skal ikke tro at du er noe. Du skal ikke tro at du er like så meget som oss. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss. Du skal ikke tro du vet mere enn oss. Du skal ikke tro […]

Liturgi

januar 8, 2011

1

Med det mener jeg det faste programmet i en vanlig norsk gudstjeneste. Jeg har til tider hatt et sterkt forhold til liturgi som uttrykk for min egen tro og som veiledning i livet. Men du skal ikke gå på mange gudstjenester før ordene tømmes for betydning og blir remser av ord. Derfor trivdes jeg godt […]

Religion og politikk

januar 8, 2011

1

Kvekerne har tradisjon for å være komplett politisk uavhengige (eller ubrukelige, som noen sikkert ville sagt). Samtidig har de historisk sett tatt stilling til en god del politiske saker, som avskaffelse av slaveriet i USA. I mange kristne sammenhenger advares det mot å blande religion og politikk, uten at det hindrer prester i å stille […]

Møtet med Kvekerne

mars 30, 2008

4

Det har vært ei veldig spennende helg. Jeg tror absolutt at jeg kan kalle meg kveker, selv om det er et par ting jeg ikke går god for. Det var forsåvidt den forventa konklusjonen, men veien dit var overraskende. Kvekerne har en helt annen innfallsport til Bibelen og hele kristendommen enn jeg er vant til […]

Kveker-samling i Tromsø!

mars 30, 2008

2

I kveld er det duka for et spennende møte med Kvekerne (Vennenes Samfunn) i regi av Tromsø Kristelige Studentforbund, der jeg er leder. Kvekerne skal først fortelle en del om deres tradisjoner og samfunn, før det blir rom for en tradisjonell kvekerandakt, også kalt stille andakt. Til slutt blir det kveldsmat på sedvanlig forbundsvis. Kvekerne […]