Browsing All Posts filed under »Quotation /Sitat«

Med hjerte og sinn beredt 4: Tjeneste og nådegaver

juni 11, 2011

0

På torsdag var jeg på det fjerde møtet. Det handlet om tjeneste (på engelsk ministry). Vi diskuterte ulike former for tjenester man kunne bli kallet til, i andaktsmøtet, for hverandre og for samfunnet.Vi diskuterte også hvilke vi mente var de viktigste. En av tekstene for pinseaften i den norske kirke opplever jeg at relaterer seg […]

Å sørge over han som ikke er borte

mai 15, 2011

0

Søndagens tekst er hentet fra Joh. 16, 16-22, hvor Jesus snakker om det som skal skje: 16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en liten stund ser dere […]

En ikke avsluttet skapelse

mai 8, 2011

1

Noe av det jeg har sterkest forhold til i kristendommen er ideen om en fortsatt skapende Gud. Det er ikke bare slik at Gud skapte verden og så snudde ryggen til og gikk. De fleste kristne tror at Gud fortsetter å skape verden. Denne tanken er spesielt sterk i Norges Kristelige Studentforbund (Forbundet). Det er […]

Rumi

april 20, 2011

0

Silence is the language of God, all else is poor translation. Rumi was a sufi poet. Sufism is a mystical branch of islam that in many respects is similar to quakerism, as the above quote illustrates.

Prayer

februar 16, 2011

0

Christ be with me, Christ within me, Christ behind me, Christ before me, Christ beside me, Christ to win me, Christ to comfort and restore me. Christ beneath me, Christ above me, Christ in quiet, Christ in danger, Christ in hearts of all that love me, Christ in mouth of friend and stranger.   Excerpt […]

Bønn

februar 15, 2011

0

Gud, vær i min hjerne og i alt jeg tenker, vær i mine øyne og i alt jeg ser, vær i min munn og i alt jeg sier, vær i mitt hjerte og i alt jeg føler, vær i mine hender og i alt jeg skriver, vær med meg alltid og når jeg går bort. […]

Råd og spørsmål om økonomi

februar 8, 2011

0

17. Bruker du nok tid sammen med andre i andaktsgruppa til å dele tanker om hvordan du forstår og opplever andakten, og hvordan du omsetter kvekertroen i praktisk liv? Er det noe som tar en så stor del av din tid og energi at det hindrer åndelig vekst og din tjeneste for Gud? Gir du […]

Bønn

februar 7, 2011

0

Sannhetens Gud, vi ber for alle mennesker i verden, at hvert menneske må søke sannheten i seg sjøl, og når hin finner den, at hin da også må erkjenne den i andre mennesker.   Henta fra den norske versjonen av heftet “The Quaker Way”, tilført kjønnsnøytralt språk av meg.

Bønn

februar 1, 2011

0

Vi takker deg Gud, for solens lys og alt som lever på jorda. Vi takker deg for de vennene som gleder seg over livet sammen med oss. Vi ber deg for dem som, av ulike grunner, ikke kan glede seg. Henta fra den norske versjonen av heftet «The Quaker Way», forenkla av meg.

Becoming what we always were

januar 8, 2011

0

Though no one would choose to be what we are, it is a rare Human Being that knows truly who their friends are. To know that we respect each other for not what we have become, but for becoming what we always were. To display courage rather than to wish for it To wear our […]

KRISTUS SA DETTE OG APOSTLENE SA DETTE, MEN HVA KAN DU SI?

januar 8, 2011

0

Vitnesbyrd fra Margaret Fox etter at hun hadde hørt George Fox i Ulverston «tårnhus» (kirke) i 1652: … Og så forsatte han og sa hvordan Kristus var verdens lys og opplyste hvert menneske som kom til verden, og hvordan de ved dette lyset kunne samles i Gud […]. Og jeg reiste meg i kirkestolen og […]

Anbefalt preken

november 3, 2009

0

Jeg skulle gjort det for lengst, men bedre sent enn aldri. Andreas Ihlang-Berg studerer teologi og vil bli prest. Han har bakgrunn fra Oslo Kristelige Studentforbund, og det er slik jeg kjenner ham. Han har skrevet en fantastisk flott preken til 12. søndag etter pinse, holdt søndag 23.august 2009 da han var vikarprest i Kampen […]

Transgender Prayer

november 11, 2008

1

I recently read Transgendered – Theology, Ministry and Communities of Faith by Justin Tanis. It is a great book, and I hope to return with a proper review. For now, I just want to quote one prayer from the book: Blesser of all things, You created us in your likeness and in your image And […]

Å elske sine fiender – forrige søndags tekst

august 22, 2008

0

Elsk deres fiender! 43 Dere har hørt det er sagt: ‘ Du skal elske din neste og hate din fiende.’ 44 Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, ¤velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere,† og be for dem som ¤krenker dere og† forfølger dere. 45 Slik kan dere være […]

Trans Nature, TransCulture and Trans God

juni 19, 2008

1

Ryan is interested in the monstousness of trans bodies. He quotes Susan Stryker: The transsexual body is an unnatural body. It is the product of medical science. It is a technological construction. It is flesh torn apart and sewn together again in a shape other than that in which it was born. This got me […]

Set me free

juni 3, 2008

0

Patti Smith: Privilege (Set Me Free) I see it all before me: the days of love and torment; the nights of rock-and-roll. I see it all before me. Sometimes my spirit’s empty; don’t have the will to go on. I wish someone would send me energy. Give me something. Give me something to give. Oh, […]

Fundamentalism

mai 25, 2008

1

BIBLE MAN! He comes from another world, another age, inerrant King James Version in a 100% genuine bonded-leather shell. He means business. Do not cross him. Do not transform him. Do not modify him. Do not redact him. Do not criticize him. Do not analyze him. Do not twist his words. Believe everything he says, […]

A quaker about drug

april 30, 2008

0

Quaker Hans Weening defends Dutch Drug Policy Interesting. This really makes sense.

Matthew 11:25-30

april 30, 2008

0

Jesus said, ‘I thank you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the intelligent and have revealed them to infants; yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father; and no one knows the Son except […]

A Franciscan Benediction

april 27, 2008

1

May God bless you with discomfort at easy answers, half-truths, and superficial relationships So that you may live deep within your heart. May God bless you with anger at injustice, oppression, and exploitation of people So that you may work for justice, freedom, and peace. May God bless you with tears to shed for those […]