Dåpsbekreftelse for transfolk

Posted on mai 23, 2015

0Nå driver ikke kvekere med dåp. Men jeg kom over denne saken fra Church of England, og da klarte jeg ikke å motstå fristelsen til å skrive om det. Og de fleste er jo ikke kvekere (dessverre).

Bakgrunnen er altså transfolk som ønsker en kirkelig markering av sin transisjon. For mange er det naturlig å søke til kirka ved viktige livshendelser, og kjønnstransisjon er absolutt blant de mest markante endringene et menneske kan oppleve. En del vil også beskrive det som å bli født på ny. I tillegg kommer det at vi gjerne sier at barn får navn i dåpen, og da skurrer det når navnet man ble døpt med var feil.

Det er nok mange år til en slik dåpsbekreftelse kan skje i Den norske kirke, men jeg tenkte likevel å foreslå en liturgi (jeg skulle gjerne lest de engelske løsningene). Det følgende er omtrent det jeg kunne ønsket å oppleve hvis jeg trodde på kirkelige ritualer og bør tilpasses individuelt:


Gud, du som kjente oss før vi ble født og som kjenner oss bedre enn vi selv gjør. Vi kommer hit sammen med _(navn)_ for å stadfeste av han/hun/hen tilhører deg og er en av oss.

Gal. 3,23-29:
23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. 24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. 25 Men nå når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. 26 For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27 Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. 29 Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.

Slik lyder Guds ord gjennom Paulus. Vi døpes ikke som jenter eller gutter, men som Guds barn. _(navn)_ er nå blitt åpenbart for oss som den han/hun/hen er i Kristus. Som mennesker ser vi bare stykkevis og delt, også når vi ser på hverandre. Vi kategoriserer og lager stengsler mellom oss og det som er sant. Men disse stengslene finnes ikke her hos deg, Gud, og det takker vi deg for. Vi takker også for at din skapergjerning ikke er avsluttet, men fortsetter så lenge vi lever.

Kol.2,6-12

 6 Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham,  vær rotfestet i ham og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!  Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.  For i hans kropp bor hele guddomsfylden, 10 og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. 11 I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. 12 For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde.

_(navn)_ har kledd av seg den kroppen som kjøttet har makten over. Han/hun/hen er her i dag for å feire at sannheten nå er åpenbart, og vi vil feire med ham/henne/hen. Halleluja.


Dette er som sagt bare forslag, sammenfattet i en fei og formulert som en bønn med tekstlesning. Denne er også fin: Transgender Prayer. Selv løste jeg dette mye enklere med mitt lille sakrament på badet: Liturgi ved påføring av testogel

Reklame
Tagget: , , ,
Posted in: Norsk