Er du sikker på at de tre vise menn var menn?

Posted on desember 7, 2011

0Det er mange myter og legender rundt de (tre?) vise menn. Illustrert vitenskap oppsummerer noen og gir noen fakta. Det vi kan lese oss til i Bibelen er at de kom fra øst og hadde med tre gaver til Jesus. På Wikipedia står bl.a. følgende:

«I engelske tekster er de vise menn etter gresk omtalt som magi. En norsk oversettelsekan være magiker eller filosof som har studert astrologi og som en trodde hadde okkulte krefter.»

I mange kulturer ble og blir transfolk oppfatta som spesielt kloke, ettersom de kjenner både kvinnelighet og mannlighet. Spesielt gjelder dette ulike naturreligioner, der transfolk ofte har rollen som sjamaner. Kan man overskride grensen mellom kvinne og mann, kan man vel også overskride grensene for liv og død, fortid og framtid, tenkte man seg.

Det er altså ikke mer søkt å lese vismennene som transpersoner, enn å påstå at de het Melchior, Kaspar og Balthasar.

Reklame
Posted in: Norsk