Kvekere og Bibelen

Posted on juni 12, 2011

0Det er på tide å skrive dette innlegget. Jeg har kvidd meg til det en stund. Jeg har hørt de foraktelige omtalene fra andre kristne av folk som bare tror på deler av Bibelen, som velger og vraker i Guds ord.

Å tro at Bibelen er entydig, enkel og den eneste måten Gud formidler noe til oss på, er etter min mening å gjøre Gud veldig liten. I tillegg tror jeg ikke at det er mulig å ta Bibelen bokstavelig på alle punkter. Det står mye rart i den boka. Strengt tatt er det jo ikke bare en bok, men mange. Et lite bibliotek av bøker skrevet av svært ulike mennesker til ulike tider. Å kreve entydighet er å kreve for mye.Vi må tolke for å kunne forstå og ta det til oss. Noen foretrekker å bruke fordommer som tolkningsverktøy, andre Guds uendelige kjærlighet og den hellige Ånd.

Alle kristne legger ulik vekt på ulike deler av Bibelen. For kvekerne er det dobbelte kjærlighetsbudet det aller viktigste:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.
Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. (Matt.22,37-40)

På kvekersamfunnets hjemmeside står følgende:

Kvekere har aldri vært villige til å gjøre Bibelen til målestokk for rett atferd og læresetninger. Guds åpenbaring hører ikke bare fortiden til. Den samme Ånd som inspirerte skriftene i tidligere tider, kan inspirere de troende gjennom alle århundrer. Egentlig er det slik at om vi skal forstå det som ble skrevet i fortiden, må vi som lever i nåtiden lese det i lys av den samme hellige Ånds virke. Kvekere tror at gjennom det indre lys har Gud gitt alle mulighet til å erfare åndelig sannhet også i dag.

Er det ikke flott?

Samtidig listes Bibelen som en av de viktigste skriftene hvor vi kan få guddommelig innsikt. I tillegg har kvekerne egne skrifter og vi tror at vi kan finne Gud igjen også i andre religioners skrifter, ja til og med i ikke-religiøse skrifter og kunstuttrykk. Jeg har ei lang liste over religiøse bøker og skrifter jeg ønsker å lese. Når jeg får organisert den litt, skal jeg legge den ut her på bloggen.

Det mest bemerkelsesverdige jeg har oppdaga, er at kvekere like gjerne siterer apokryfe evangelier som selve Bibelen. Thomasevangeliet er en klar favoritt. Kvekere setter lesing og kunnskap høyt.

Selv om kvekerdommen oppstod på 1600-tallet, finner jeg spor av lignende tanker blant de første kristne, blant gnostikere og blant kjetterske grupperinger før reformasjonen. Jeg anser meg selv som en kristen kjetter, det vil si en kveker.

Posted in: Norsk