Homofile og lesbiske fjerna fra Lukasevangeliet

Posted on juni 12, 2011

6Jeg elsker å lese Bibelen på nye måter, som resultat av ny kunnskap og nye erfaringer. Og i dag fant jeg noen svært lærde og interessante utlegninger av Ron Goetz. Ofte trekker man fram at Jesus aldri nevnte homofile; det var det Paulus som gjorde (hvis det han omtalte kan overføres til homofile og lesbiske i dag, noe man finner gode grunner til å tvile på).

Men så viser det seg altså at Jesus, i følge Lukas, omtalte både et homofilt seksuelt forhold og et lesbisk seksuelt forhold, og slett ikke på noen fordømmende måte. I den norske oversettelsen er disse hentydningene blitt fjernet:

34 Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. 35 To kvinner skal male på samme kvern. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen.

Lukasevangeliet 17, 20-37.

De to som ligger i samme seng er to menn. Og kvinnene maler ikke på noen kvern. I følge Ron Goetz er det ikke dekning for denne kvernen i den opprinnelige teksten (og den finnes heller ikke i den engelske oversettelsen). Matteus fant det derimot tryggest å la dem male på en kvern, siden det ellers ganske riktig ville bli oppfattet som at de hadde sex. Det viser seg at alle de homoerotiske elementene også finnes i Q (en rekonstruksjon av et tidligere, men tapt, evangelium).

På norsk har ikke det å male (korn) den samme seksuelle betydningen som det hadde i Jesu samtid på gresk, latin, sumerisk og hebraisk. Jeg kan skjønne at en heteronormativ oversetter som ikke var klar over de seksuelle overtonene i disse versene ikke syntes det var så nøye med eller uten kvern.

En riktigere oversettelse til norsk vil være noe sånt som dette:

34 Jeg sier dere: Den natten skal to menn ligge i samme seng. Den ene blir tatt bort, den andre blir igjen. 35 To kvinner skal ligge sammen. Den ene blir tatt bort, den andre blir igjen.

Det råder visstnok ikke enighet om det er dem som blir tatt eller dem som blir igjen som er frelst, og det lille norske ordet «med» avslører oversetternes synspunkt på dette.

Også i fortsettelsen har de norske oversetterne tatt seg friheter (byttet ut ørner med gribber) og dermed utradert nok en hentydning til at dette handler om homofile. Ja, noe så forskrekkelig som praktiserende, seksuelt aktive homofile (i parforhold?). Og ikke nok med det; Gud synes åpenbart (ut fra denne teksten) at en fra hvert av parene er verdig frelse.

Nå har jeg problemer med bokstavelige dommedagsframstillinger helt uavhengig av de frelstes seksuelle orientering. Kvekere stiller seg gjerne tvilende til dommedagskonseptet, ettersom man
a) tror at Gud er mer kjærlig enn dømmende
og
b) holder fast ved det som går forut for alle disse metaforene:

20   En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21  Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’, eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.»

Guds rike er midt i blant oss uten at vi kan se det. Enkelt og greit.

Reklame
Posted in: Norsk