Pasifisme og dødsstraff

Posted on juni 10, 2011

1Jeg har skrevet om dette før, men fikk spørsmål om det på facebook i dag.

Kort fortalt tror jeg verden ville være et bedre sted uten militærmakt av noe slag. Mennesker med våpen er noe av det mest skadelige som finnes. En verden uten våpen er neppe realistisk å oppnå, dessverre.

På andre områder er jeg jo pragmatisk, men ikke på dette. Jeg vil ikke være medskyldig i at andre mister livet. Alle konsumenter i den vestlige verden er forsåvidt daglig medskyldige i lidelse og død, men jeg har tro på at hvert individ kan begrense sin skadelige effekt.

Dette rammer også dødsstraff. For ikke lenge siden møtte jeg en fyr som mente at dersom et mord eller et alvorlig overgrep var uomtvistelig bevist, mente han at dødsstraff kunne forsvares. Jeg er uenig. «We kill people to show that killing people is wrong» (fritt etter hukommelsen) stod det på en plakat jeg så nylig. Det er veldig godt formulert. Dødsstraff er ulogisk.

I tillegg til sviktende logikk er dødsstraff betenkelig av flere årsaker. Bevis kan feiltolkes og forfalskes. Det finnes alltid en fare for at noen dømmes uskyldig, og en fullbyrdet dødsdom er ikke mulig å omgjøre annet enn på papiret.

Fra et kvekerperspektiv må man også ta i betraktning at det finnes noe av Gud i alle mennesker. Å drepe et menneske, uansett hvor skadelig det har oppført seg, er å drepe noe av Gud. Altså kan det ikke forsvares, og jeg vil ikke være medskyldig.

I tillegg ønsker jeg å tro på menneskers evne til å forandre seg og gjøre det gode i stedet for det onde. Som tidligere selvmordskandidat tror jeg heller ikke at døden er den ultimate straffen. Hvis jeg hadde gjort noe helt utilgivelig, ville jeg foretrekke døden foran et langt liv med bevisstheten om hva jeg hadde gjort.

Posted in: Norsk