Realisme, tro og depresjon

Posted on mai 26, 2011

0Deprimerte mennesker har en mer realistisk oppfatning av verden enn friske mennesker. Det konkluderte en forskningsrapport for noen år siden og jeg tror det stemmer. Mennesket er altså avhengig av å overvurdere det positive rundt seg og i seg selv for å fungere optimalt og være friskt. Det lønner seg ikke å være deprimert, og dermed heller ikke å oppfatte virkeligheten korrekt.

«Er det annet enn dårskap å tro på det gode i mennesket etter Bestialitetens historie,» spurte en venn av meg på facebook i dag. På bakgrunn av nevnte forskning vil jeg si at det i alle fall er sunt og sannsynligvis nyttig. For å overleve som produktive mennesker er vi nødt til å ha tro på at det vi gjør nytter, selv om denne troen ikke alltid har rot i virkeligheten.

Hvis vi mister troen på det gode i menneskene synker vi ned i depresjon og apati. Og er det noe vi vet med sikkerhet, er det at slike tilstander ikke fører til positive endringer. Troen på det gode, vår evne til å forandre oss selv og verden til det bedre, er derfor noe vi må kjempe for med nebb og klør. Vi må aktivt velge å lukke øyne og ører for fakta når de truer vår tro på det gode.

Andre forskningsprosjekter har vist at religiøse mennesker (sannsynligvis med unntak av sektmedlemmer) har bedre psykisk helse enn andre. Jeg tror dette henger sammen. I likhet med det gode i menneskene er eksistensen av en eller flere guder noe som ikke kan baseres på fakta. Det handler om tro.

En indianer fortalte sitt barnebarn:
”Kampen pågår mellom to ulver på innsiden av oss alle. Den ene er ond – det er sinne, misunnelse, sjalusi, grådighet, arroganse, selvmedlidenhet, skyld, bitterhet, underlegenhet, løgner, falsk stolthet, overlegenhet og ego. Den andre er god – det er glede, fred, kjærlighet, håp, klarhet, ydmykhet, vennlighet, velvilje, empati, gavmildhet, sannhet, medfølelse og tro.”
Barnebarnet funderte på det en stund, og spurte så bestefaren: ”Hvilken ulv er det som vinner?”
Den gamle indianeren svarte enkelt: ”Den du mater.”

Posted in: Norsk