En ikke avsluttet skapelse

Posted on mai 8, 2011

1Noe av det jeg har sterkest forhold til i kristendommen er ideen om en fortsatt skapende Gud. Det er ikke bare slik at Gud skapte verden og så snudde ryggen til og gikk. De fleste kristne tror at Gud fortsetter å skape verden. Denne tanken er spesielt sterk i Norges Kristelige Studentforbund (Forbundet). Det er en av grunnene til at jeg følte meg så hjemme der.

Jeg har en uferdig kropp. Den er i stadig forandring til det bedre. Jeg har en sterk opplevelse av at Gud har en finger med i spillet her. Moderne legevitenskap gjør at Gud kan fortsette å skape kroppen min til den blir et godt sted for sjelen å bo, et tempel.

I går så jeg Peterson Toscanos stykke «Transfigurations» for andre gang. Og også denne gangen gråt jeg da Maria/Marcus siterte det apokryfe Thomasevangeliet:

Simon Peter sa til ham: Maria må forlate oss, for kvinner er ikke livet verdig.
Jesus sa: Se, jeg skal lede henne og gjøre henne mannlig, slik at også hun blir en levende ånd som er lik med dere menn. For hver kvinne som gjør seg mannlig, vil komme inn i himmelens rike. (114)

og

Jesus sa til dem: Når dere gjør to til en , og gjør det indre likt det ytre og det ytre likt det indre og det som er oppe likt det som er nede, og når dere gjør det mannlige og kvinnelige til ett og det samme, slik at det mannlige ikke er mannlig og det kvinnelige ikke kvinnelig, (…) da skal dere få gå inn i riket.

Vakkert og en smule urovekkende. Det er ikke så pussig at dette ikke ble tatt med i den offisielle samlingen vi kaller Bibelen.