Jomfrufødsel og andre bagateller

Posted on mars 27, 2011

0Ute på byen i går ble det drøftet hva det er å tro. Fornuft ble framsatt som troens motstykke, eksemplifisert ved jomfrufødselen. Det mener jeg er et falskt premiss. Jeg mener at religiøs tro handler om det vi ikke har mulighet for å vite noe om, og står altså ikke i noen motsetning til vitenskap. Det finnes fortsatt mengder av ting vitenskapene ikke kan gi noe svar på. Om det vi ikke vet kan vi bare tro.

I dag er Maria budskaps dag. Den feires altså til minne om at Maria ble gravid med Jesus. Den katolske kirke, og flere med dem, legger stor vekt på at Maria var jomfu da hun fødte Jesus. Jeg synes ikke det er viktig hvordan Jesus ble unnfanget. Han var et tvers gjennom godt menneske som ønsket å bringe menneskene nærmere Gud. Er ikke det mer enn nok? Han ble født, levde og satte dype spor etter seg.

Jeg tror at alle mennesker er barn av Gud, uansett hvordan vi er blitt til og uansett hvilken tro vi har. Også i Koranen framstilles Jesus som et av de beste mennesker som har levd, kanskje det beste, med en unik kommunikasjon direkte med Gud og tildelt spesielle gaver og oppgaver i livet.

På meg virker det smålig å diskutere hvorvidt Maria var jomfru eller ikke, eller om nattverden er en symbolhandling eller bokstavelig talt inntak av jesu kjøtt og blod. Ja, hele nattverden blir en bagatell i den store sammenhengen. For meg handler ikke det å være kristen om disse formalitetene, men om erfaringen av å være nær Gud.

Posted in: Norsk