Hva er synd?

Posted on mars 13, 2011

0Syndsbegrepet er som så mange andre misbrukt og nesten oppbrukt. En del påstår for eksempel at homofili er synd, noe som fører til at mange oppvakte mennesker forkaster hele syndsbegrepet. Men selv om kjærlighet ikke er synd, finnes det vel andre synder?

Det viktigste i hele Bibelen er budet om å hedre Gud og ta vare på hverandre. Som kveker går dette i stor grad ut på det samme. Ved å krenke et medmenneske krenker vi også Gud. Jesus sa en gang at det vi gjør mot en av de svakeste, gjør vi også mot ham. Å overse menneskeverdet hos hvert enkelt menneske er derfor en synd. Dette er en synd vi begår hver dag ved å unnlate å hjelpe dem som trenger det.

Vi synder også mot Gud når vi forpester skaperverket. Vi har innrettet samfunnet slik at det blir bortimot umulig å ikke begå denne synden.

Vi som mennesker har fått de ressursene som trengs for å skape en god verden, et gudsrike på jorda. Daglig unngår vi å bruke ressursene våre på riktig måte. Å hedre Gud handler også om å ta vare på det av Gud i oss ved å dyrke våre gode egenskaper og bruke våre ressurser i tråd med hins vilje. Når vi ikke gjør det, er det en synd.

Er ikke dette nok? Må vi finne på faste, allmenngyldige, konkrete regler? Jeg synes ikke det burde være nødvendig. Dette er sikkert en del av forklaringen på hvorfor jeg trekkes mot kvekerne og ikke et annet kirkesamfunn. Jeg tror at handlinger sjelden er gode eller onde i seg selv, men at det bestemmes av situasjonen og konsekvensene.

Et av budene i det gamle testamentet forbyr oss for eksempel å bryte ekteskapet. Dette har blitt tolket på mange forskjellige måter. Ideen var nok opprinnelig å sørge for at mennesker tok vare på sine nærmeste. Forbudet mot sex før ekteskapet har vært en av tolkningene. Jeg tror sex er en bra ting mellom samtykkende voksne. På den tida da buda ble skrevet, gifta folk seg før de var ferdige med puberteten.

Skilsmisse påstås også å være synd med bakgrunn i dette budet, men det finnes ganske mange gode grunner til å skille seg. En person som mishandles av den hin er gift med bør skille seg. Noe annet ville være å synde mot det av Gud i seg selv og den andre parten.

Forbud mot utroskap er den mest åpenbare tolkningen av det sjette budet. En del ser ikke forskjell på polyamori eller åpne forhold og utroskap. Utroskap forutsetter at den utøvende parten krenker den andre. Det betyr brudd på en kontrakt man har inngått ved å gifte seg eller flytte sammen. Jeg kan ikke se noe i Bibelen som forhindrer at en slik kontrakt kan inngås mellom flere enn to, eller at den må inneholde forbud mot å ha sex med andre. Hovedsaken er at man respekterer hverandre og blir enige om forholdets regler.

Nei, jeg tror ikke på allmenngyldige, konkrete synder. Vi har mer enn nok å be om tilgivelse for om vi ikke skal finne på mer på egenhånd. Jesus tok dessuten et klart oppgjør med dem som satte reglene høyere enn mennesker og fant opp nye regler.

Konklusjonen er uansett at vi har behov for tilgivelse og nåde. Å være kristen handler om å innse at vi synder mot oss selv, mot Gud og medmennesker stort sett daglig og et sterkt ønske om å få hjelp til å forandre på det.

Posted in: Norsk