Fristelser

Posted on mars 13, 2011

0Denne søndagens tekst handler om Jesus som fristes av djevelen. Jeg mener at det er på tide å fylle begrepet med mening igjen. Ordet fristelse har mistet all mening. Det er blitt et ord som brukes i dagligtalen om alt som kan nytes. Som om alt godt er synd.

Jeg nyter livet så godt jeg kan og mener at nytelse har lite med synd å gjøre. Å motstå fristelser burde ikke hovedsakelig handle om å ikke spise kaker.

Når jeg prøver å skrive noe her om fristelser, innser jeg hvor tett knyttet det er til syndsbegrepet. Derfor kommer jeg til å skrive et innlegg om det etterpå. La oss gå tilbake til teksten fra Matteus 4, 1-11.

Hva er det djevelen frister Jesus med? Jesus fristes til å bruke sine gaver til egen vinning. Første gang handler det om å gjøre stein til brød. For oss i Norge har ikke dette eksempelet på fristelse den helt store kraften. Hva er den dypere meningen med dette? Jesus svarer at mennesket ikke bare trenger fysisk næring, men også næring fra Gud. Denne fristelsen handler altså om å fokusere for mye på det materielle – noe svært mange gjør.

Den andre fristelsen handler om å kaste seg utfor tempelmuren og få englene til å hindre ham i å skade seg. Jeg lurer umiddelbart på hvor høy tempelmuren var og om han kunne ha drept seg. Jeg har som kjent vært inne på tanken om å ta livet av meg, så dette eksempelet på fristelse føler jeg handler om det. Jesus svarer at man ikke skal teste Gud, men jeg tenker at det handler mer om å kaste bort mulighetene sine. Hvis det var slik at Gud ville hindret Jesus i å skade seg, burde han helt klart bruke dette til noe som gavnet flere enn ham selv.

En annen assosiasjon er selvsagt Märta Louise som vil sende engler til et Japan rammet av naturkatastrofer. Nå er prinsessens engler på mange måter vesensforskjellig fra dem i Bibelen. Likevel er fristelsen den samme: Å overlate alt til immaterielle krefter i stedet for å bruke de ressursene vi som mennesker har.

Den tredje fristelsen handler om verdensherredømme og å selge sin sjel. Verdslig makt kommer ofte til en pris vi ikke bør være villige til å betale. Hvilke krefter lar vi styre våre liv?

Til slutt vil jeg påstå at djevelen her (som ellers) er en manifestasjon av destruktive krefter i mennesket, og ikke en utenforliggende kraft. På samme måte er englene en metafor for de gode kreftene. Vi har alle noe av Gud i oss, men også destruktive krefter. Å være kristen handler om å dyrke det gode i oss og hverandre.

Posted in: Norsk