«Ser du med onde øyne på at jeg er god?»

Posted on februar 13, 2011

0Søndagens tekst er hentet fra Matt. 20,1-16. Lignelsen om arbeiderne i vingården.

«Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?»

Disse spørsmålene stiller Jesus til sine mest trofaste tjenere. De som har slitt og streva en hel dag og opplever å få akkurat samme lønn som de arbeiderne som kom til mot slutten av dagen.

Jeg opplever denne teksten som ganske lett å forholde seg til. Den glir inn i rekken av tekster som handler om at den trofaste ikke får mer enn den nylig omvendte. Den bortkomne sønnen er kanskje en av de mest kjente av disse. Dette er barnelærdom. De siste skal bli de første. Enkelt og greit.

På sett og vis ligger denne teksten til grunn for at jeg er tilhenger av borgerlønn. Selv om Jesu lignelser sjeldent er ment bokstavelig, er kanskje dette en av dem som bør vurderes alvorlig. Jesus sier til arbeiderne sine at han vil gi oss «det som rett er». Dette tolker jeg som «noe dere kan leve av». Burde ikke en god stat gjøre det samme? Og som i lignelsen er det de som har fått lov til å arbeide mest som er sterkest imot. En verdslig borderlønn måtte selvsagt åpne for at mennesker som setter penger og materiell velstand høyt skulle få lov til å tjene mer.

Det denne teksten gir meg er først og fremst spørsmålet «ser du med onde øyne på at jeg er god?». Det er et godt og anvendelig spørsmål.

Posted in: Norsk