Råd og spørsmål om økonomi

Posted on februar 8, 2011

017. Bruker du nok tid sammen med andre i andaktsgruppa til å dele tanker om hvordan du forstår og opplever andakten, og hvordan du omsetter kvekertroen i praktisk liv? Er det noe som tar en så stor del av din tid og energi at det hindrer åndelig vekst og din tjeneste for Gud? Gir du en rimelig del av dine penger til støtte for kvekersamfunnets arbeid?

33. Prøv å leve enkelt, men verdsett også det vakre i alle dets former. En enkel livsstil som er valgt frivillig, er en kilde til styrke. La deg ikke overtale til å kjøpe noe du ikke trenger eller ikke har råd til. Bruk dine evner og dine eiendeler, ikke som mål i seg selv, men som gaver Gud har betrodd deg. Del dem med andre til Guds ære og under Guds ledelse. Forvalt dem i ydmykhet og med ansvarsbevissthet.

34. Det er ikke vi mennesker som eier verden, og vi kan ikke gjøre som vi vil i forhold til verdens ressurser. Vis kjærlig omtanke for hele skaperverket, og gjør ditt for å bevare naturens skjønnhet og mangfold. Gjør hva du kan for å sikre at menneskenes forhold til naturen er preget av ansvar og ærefrykt for livet. Gled deg over storheten i Guds vedvarende skapergjerning. Holder du deg informert om konsekvensene av din livsstil på det globale miljøet og den globale økonomi? Er du rede til å handle på grunnlag av denne kunnskapen?

35. Vurder kritisk de veier til lykke og fremgang som samfunnet tilbyr. Hva fører til ekte glede, og hva kan være nedbrytende og ødeleggende? Tenk over hvordan du bruker fritiden. Vær nøye i ditt valg av underholdning og informasjonskilder. Motstå ønsker om å skaffe deg eiendeler eller inntekter ved hjelp av uetiske investeringer, spekulasjoner, lotteri eller pengespill.