Bønn

Posted on februar 7, 2011

0Sannhetens Gud, vi ber for alle mennesker i verden, at hvert menneske må søke sannheten i seg sjøl, og når hin finner den, at hin da også må erkjenne den i andre mennesker.

 

Henta fra den norske versjonen av heftet “The Quaker Way”, tilført kjønnsnøytralt språk av meg.