Likeverd

Posted on januar 10, 2011

0Dette er en del av en serie blogginnlegg der jeg tar for meg kvekervitnesbyrdene.

Likeverd er en verdi jeg har med meg hjemmefra og som alltid har vært viktig for meg. Det er også en verdi som står sterkt i Norges Kristelige Studentforbund, som var mitt åndelige hjem i mange år.

Likeverd dreier seg ikke bare om likestilling mellom menn og kvinner. Det handler om rettferdighet for alle mennesker uansett kjønn, seksuell orientering, funksjonsgrad, hudfarge, etnisitet, kjønnsuttrykk, økonomisk situasjon, klasse o.s.v.

Kvekere tror at det finnes noe av Gud i alle mennesker. Urettferdighet mot ett menneske er derfor et overtramp mot Gud. Dette fører til en sterk sosial bevissthet og engasjement hos kvekerne, noe jeg kjenner igjen hos meg selv.

Kanskje er det her jeg har min hovedoppgave. Jeg vil bruke de evnene jeg har fått til å åpne samfunnets øyne for den urettferdigheten som rammer spesielt transfolk. Det innebærer å gjøre det jeg kan for å endre det urettferdige, inhumane systemet vi har i dag for kjønnsbekreftende behandling.

I tillegg føler jeg at jeg har en oppgave å gjøre overfor mennesker som på grunn av homofobi eller transfobi i kristne sammenhenger har fått ødelagt sitt Gudsforhold. Ikke ved å omvende dem på noen måte, men ved å være et vitne om Guds kjærlighet. Konkret er jeg ikke redd for å snakke om troen min, også med folk som er skeptiske, kritiske eller direkte negative. Det er ofte gode grunner til slike holdninger. Jeg håper at jeg ved å være en tydelig kristen homse og transmann kan være en liten motvekt til all fordømmelsen som pumpes ut i media, kirker og kristne forsamlingslokaler. Ofte møter jeg folk som er mer sjenerte enn meg (det skal jo ikke så mye til) som uttrykker lettelse over at det finnes flere enn dem selv og som kanskje tør å ta steget tilbake over en eller annen kirketerskel.

Likeverd handler også om internasjonalt engasjement. Foreløpig er mitt internasjonale engasjement begrensa til transfolk, men jeg ser fram til å få krefter til et bredere engasjement seinere.

Posted in: Norsk