Religion og politikk

Posted on januar 8, 2011

1Kvekerne har tradisjon for å være komplett politisk uavhengige (eller ubrukelige, som noen sikkert ville sagt). Samtidig har de historisk sett tatt stilling til en god del politiske saker, som avskaffelse av slaveriet i USA.

I mange kristne sammenhenger advares det mot å blande religion og politikk, uten at det hindrer prester i å stille til valg eller hele kirker i å ta stilling til politiske spørsmål. For eksempel vet jeg om en prest som stilte til valg for FrP, og et helt tog av såkalt kristne foreldre med de stakkars hjernevaska ungene på slep toga gjennom Oslos gater i protest mot den nye ekteskapsloven.

Jeg skulle ønske det var så enkelt som at alle som trodde på Gud ble opplyst om hva som var rett og galt, men slik er det åpenbart ikke. Og politikk gjør det synlig.

Det logiske svaret vil være at disse som tror Gud er lagd av hat ikke tror på den samme Gud som jeg gjør. Den Gud jeg kjenner er pur kjærlighet og rettferdighet. Samtidig er det ikke til å komme forbi at disse konservative blasfemikerne også tror at de kjenner guds vilje, på samme måte (?) som jeg gjør. Og de er dessuten flere.

De siste årene har jeg ikke klart å få følgende linje fra trosbekjennelsen i den norske kirke over mine lepper: «en hellig, allmenn kirke». For i den kirken finnes det så mange vranglærere at jeg ikke er i stand til å kalle den hellig. Jeg tror rett og slett ikke at merkelappen kristen sier noe som helst om mennesket som bærer den.

Og dette handler ikke om hvorvidt kristne er bedre eller dårligere enn alle andre. Det handler om kontakt med Gud (noe jeg som vanlig dødelig hverken kan eller skal bedømme) og om ærlige forsøk på å gjøre det som er rett. Syndere er vi alle, men noen er mer opptatt av å påpeke andres synd, i likhet med fariseerne. Men til forskjell fra fariseerne på Jesu tid, som utgikk fra de skriftene de hadde å forholde seg til og stolte på at skriftene tydelig utpekte hva som var riktig og hva som var galt, burde dagens fariseere vite bedre. Hva skal vi med den nye pakten Jesus innførte, eller det nye testamentet, hvis de skriftlærde bare leser det de vil lese?

Kvekerne tror på å vente på ledelse fra den hellige Ånd i vanskelige spørsmål. Er jeg for utålmodig og skråsikker til å bli en skikkelig kveker? Eller kanskje er det nettopp derfor jeg ønsker å bli kveker, fordi jeg trenger akkurat det kvekerne har; tålmodighet og tillit til Gud.

Jeg tror det finnes noe av Gud i alle religioner, slik kvekerne tror at det finnes noe av Gud i ethvert menneske. Derfor vil jeg føle sterkere samhørighet med en muslim som handler i tråd med det jeg oppfatter som Guds vilje, enn med en kristen som preiker hat i Guds navn. Jeg synes å huske noe om rettferdige hedninger, men kan ikke finne det

Jeg hadde planer om å bruke denne bloggposten til å si noe definitivt om forholdet mellom religion og politikk. Jeg tror det koker ned til at vi skal kjennes på fruktene, slik Jesus sier. Jeg har sett altfor mange gudsforhold ødelagt av konservative kristne. Folk har tatt livet sitt fordi deres eksistens ble ansett som synd. På disse fruktene skal Gud kjenne de konservative «kristne».

Amen

Posted in: Norsk