Presteskap

Posted on januar 8, 2011

0Faren min er prest i den norske kirke. Jeg tror det har bidratt til å avmystifisere presterollen. Jeg har aldri ansett prester som nærmere Gud, noe jeg har erfart at andre gjør, bevisst eller ubevisst. Det har også bidratt til min manglende respekt for autoriteter.

Jeg er overbevist om at Gud ikke ville utstyrt oss med hjerne hvis vi ikke skulle bruke den, men bare tro blindt på det vi blir fortalt. Jeg er like overbevist om at Gud ikke trenger noen mellommann (eller -kvinne for den del), men kan snakke direkte til hvert enkelt menneske. Dette kan man forklare med kvekernes tro på «det av Gud i alle». Fordi vi har noe av Gud i oss, har vi mulighet for direkte kontakt med Gud. Ofte virker det som om kristne tror at Gud sluttet å kommunisere viktige ting for 2000 år siden.

Ikke dermed sagt at kvekerne ikke har respekt for den kunnskapen man kan få gjennom en teologisk utdannelse. De tror bare at kunnskapen man får der lett blir for snever. Hos kvekerne er alle prester og har ansvar for å skaffe seg mest mulig kunnskap. Man tror at Gud kan kommunisere til oss gjennom alt og alle, og at det gjelder å være åpen for det. Derfor kan kjennskap til Gud komme fra ateister og buddister så vel som de store kirkefedrene eller Bibelen.

Posted in: Norsk