Liturgi

Posted on januar 8, 2011

1Med det mener jeg det faste programmet i en vanlig norsk gudstjeneste. Jeg har til tider hatt et sterkt forhold til liturgi som uttrykk for min egen tro og som veiledning i livet. Men du skal ikke gå på mange gudstjenester før ordene tømmes for betydning og blir remser av ord. Derfor trivdes jeg godt med å lage tematiske liturgier i Tromsø Kristelige Studentforbund. Tromsøforbundet har tradisjon for dette og det spiller liten rolle om du er teologistudent, bare du har grunnleggende forståelse for liturgiens sammensetning og betydning. Resultatet ble messer som fikk deltakerne til å bli mer bevisst på egen tro og det av Gud i dem selv og andre.

Når jeg nå vil bli kveker er det fordi jeg ikke lenger trenger ritualer i samme grad. Det har også sammenheng med at en liturgi sjelden gir rom for reell deltakelse, utveksling av troserfaringer eller den hellige Ånd. Liturgi er også uttrykk for at noen vet bedre eller står nærmere Gud enn andre (oftest teologene), noe jeg mener er rent sprøyt.

Jeg kommer sikkert til å delta på gudstjenester med liturgi også i framtida, men jeg føler ikke at jeg trenger liturgiens krykke på fast basis lenger. Som avveksling kan det ha en viss mening.

Posted in: Norsk