KRISTUS SA DETTE OG APOSTLENE SA DETTE, MEN HVA KAN DU SI?

Posted on januar 8, 2011

0Vitnesbyrd fra Margaret Fox etter at hun hadde hørt George Fox i Ulverston «tårnhus» (kirke) i 1652:
… Og så forsatte han og sa hvordan Kristus var verdens lys og opplyste hvert menneske som kom til verden, og hvordan de ved dette lyset kunne samles i Gud […]. Og jeg reiste meg i kirkestolen og undret meg over denne læren, for jeg hadde ikke hørt noe slikt før. Og så fortsatte han og utla skriftene og sa: «Skriftene var profetenes ord og Kristi og apostlenes ord, og det de talte gledet de seg over, og de var fylt av det og hadde det fra Herren.» Og han sa: «Hva hadde noen av dem å gjøre med skriftene annet enn at de kom til den ånd som frambrakte dem. Dere vil si: Kristus sa dette, og apostlene sa dette; men hva kan du selv si? Er du selv et Lysets barn som har vandret i Lyset slik at det du sier kommer innenfra, fra Gud?» Dette virket så sterkt på meg at det skar meg helt inn i hjerteroten. Og jeg ropte i ånden til Herren: «Vi er alle tyver, vi er alle tyver, vi har tatt skriftene som ord og vet ikke noe om dem i vårt indre.»