Kjønnsrettferdighet – hva er det?

Posted on mars 7, 2010

1Norges Kristelige Studentforbund har innført dette begrepet og jeg er blitt bedt om å skriv en kort tekst om hva jeg legger i begrepet:

Kjønnsrettferdighet – hva er det?

Av Tarald Stein

Kjønnsrettferdighet tar kvinnefrigjøring et langt skritt videre; kravet om likestilling gjelder ikke lenger bare for kvinner, selv om disse utgjør den største gruppen. Begrepet er i seg selv en erkjennelse av at kjønnsdiskriminering rammer alle kjønn, og at det finnes flere enn to.

Ved å gå inn for kjønnsrettferdighet krever vi frihet fra kjønnsbundenhet. Det betyr ikke at vi alle skal avvise kjønn som kategori, men at vi skal avvise all form for forskjellsbehandling som bruker kjønn som unnskyldning for urettferdighet. Mennesket skal være fritt til å oppfylle Guds mål med våre liv, uhindret av samfunnets kjønnsroller og kjønnsoppfatninger.

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus,» står det i Galaterne 3,28. Hva kan dette bety i vårt samfunn i dag? Jeg tolker det som tegn på at Gud ikke ønsker at vi skal være bundne av samfunnets regler for «tillatt» kjønnsuttrykk, verken i ord, handling eller tanke. For noen av oss ligger kallet i å overskride disse reglene.

De praktiske betydningene av dette er individuelle. For meg som transmann betyr det at jeg vil møte respekt for den personen jeg er, uavhengig av om folk oppfatter meg som mann eller kvinne eller noe annet. Det betyr at jeg som mann ikke trenger å passe inn i mannsrollen for å bli sett som mann. Det betyr at jeg ikke skal diskrimineres selv om jeg har født barn. Det betyr at vi vil protestere mot urettferdighet som f.eks. rammer Indias hirjaer (en tradisjonell kategori for tredje kjønn) på lik linje med den som rammer kvinner.

Hva vil det bety i ditt liv å avvise de grensene som samfunnet setter for ditt kjønn?

Hvordan kan du behandle andre mennesker med større kjønnsrettferdighet?

Reklame
Posted in: Norsk