En Gud som er motstander av kjærlighet

Posted on mars 6, 2009

5Det er med stor sorg jeg leser om min gamle menighet i Bladet Tromsø. Presten det gjelder, Gaute Nordbye, markerte seg som en barnevennlig prest som var likt av barna i  barnehagene han besøkte med jevne mellomrom. Hadde jeg visst at han tilber en gud som er motstander av kjærlighet, hadde jeg protestert mot at min datter ble utsatt for ham.

Jeg ønsker ikke at min datter skal komme i kontakt med slik vranglære før hun er gammel nok til selv å reflektere over ulike bibelsyn. Nettopp av den grunn var jeg skeptisk til å la henne gå på søndagsskolen, men det var tross alt ikke så ofte.

Nå overlates det lille hun får av trosopplæring til meg. Jeg vil at hun skal lære om en Gud som er kjærlighet. En Gud som skapte alle mennesker i sitt bilde, med  både kropp og ånd. Det er nemlig den guden jeg leser om i Bibelen. En Gud hvis sønn overskred grensen mellom Gud og menneske og mellom liv og død.

Det er ikke godt nok at den norske kirke aksepterer to syn på homofili. Det er ingen kirke verdig å akseptere vranglære. Med to syn på mennesker som finner kjærligheten utenfor heteronormativiten, vil kirken fortsette å være en kamparena. Kirken burde være et sted hvor mennesker kan få trøst, fred og styrke gjennom å møte en Gud som elsker oss slik Hin har skapt oss. Den burde være et sted hvor verdens diskriminering og urettferdighet ikke får plass, et fellesskap hvor alle mennesker kan få utfolde seg slik Gud har skapt oss og føle oss trygge. Så lenge kirken aksepterer to homofili-syn er ikke det mulig.

Hver gang jeg går til gudstjeneste i den norske kirke vil jeg være klar over risikoen for å møte hat fra prekestolen. Det er ikke lenger en risiko jeg er villig til å utsette meg for. Jeg er sliten av å kjempe. Jeg er lei av å måtte rettferdiggjøre min tro og mitt kall. Det er en av grunnene til at jeg føler meg hjemme hos kvekerne. Der finner jeg fred og styrke i troen på Gud. Der er det ingen som ønsker å frata meg min tro.

I morgen skal jeg delta på Åpen Kirkegruppes kulturkveld i Majorstuen kirke (menighetssalen). Jeg er invitert til å lese dikt, men vil også benytte anledningen til å dele mine refleksjoner rundt denne saken.

Posted in: Norsk