Guds kjønn

Posted on november 10, 2008

0Det er med glede styret i TromsøKristelige Studentforbund registrer at ett av våre gamle medlemmer, Gyrid Gunnes, ønsker å endre Den norske kirkes liturgi (Nordlys, 21.08.). Det er på tide at vi får en skikkelig debatt om hvorfor Gud absolutt skal omtales som mannlig og ikke kvinnelig, som «han» og ikke «hun».

I skapelsesberetningen (1. Mosebok, 1.27) står det: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.» Heller ikke andre steder i Bibelen er det grunnlag for å lese Gud som ensidig mannlig. Gud omtales også som mor i Bibelen, og med «kvinnelige» egenskaper, uten at Kirka har tatt konsekvensen av dette de siste hundreåra.

Det finnes en eldgammel tradisjon for å anse Gud som både kvinne og mann. Hin ble i tidligere tider forstått som hermafroditt – som både kvinne og mann. Intet menneskelig er Gud fremmed. Vi er alle skapt i Guds bilde, uansett kjønn. Gud speiler seg i vårt mangfold. Da er det urimelig at Kirka har forsøkt å begrense Hin ved å ensidig omtale Hin som mannlig.

Etter vårt syn vil det å forandre liturgien, og derigjennom gudsforståelsen, fra mannlig til kvinnelig være å gå fra den ene grøfta til den andre. Det er på tide at vi forsøker å ta innover oss Guds storhet, også i forhold til kjønn.

«Hin» er et pronomen som brukes om mennesker som er både menn og kvinner. Vi anser dette for å være det mest passende pronomenet man kan bruke om Gud. Dette vil kunne skape et mer mangfoldig gudsbilde og skape større respekt for menneskelig mangfold i kristne sammenhenger. Dette anser Tromsø Kristelige Studentforbund som et ønskelig mål.

Tarald Stein, leder i Tromsø Kristelige Studentforbund

Dette blei skrevet som et leserinnlegg tidligere i høst, men blei aldri sendt. Poster det derfor her.

Posted in: Norsk