Trosbekjennelse

Posted on oktober 30, 2008

0A: Jeg tror på Gud, himmelens og jordens skaper

L: Hin som skapte mennesket i sitt mangfoldige bilde, med kropp og sjel. Å krenke mennesker er en hån mot Gud.

A: Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn

L: som ble født og døde for oss, i kjærlighet til alle mennesker.

A: Jeg tror på den Hellige Ånd

L: Ånden vil gi oss kraft og mot til å kjempe for Guds eget mangfoldige skaperverk.

Posted in: Norsk