Syndsbekjennesle

Posted on oktober 30, 2008

0Gud vår Skaper

Vi bekjenner for deg vår delaktighet i en verden som ødelegger kropp og sjel med sine normer for hvordan kropper skal se ut og hvordan kjønn skal uttrykkes. Vi har vært med på å opprettholde strukturer som fratar mennesker deres grunnleggende rett til å oppleve samsvar mellom kropp og sjel.
Gi oss innsikt så vi holder de mektige ansvarlige uten å frata oss selv for skyld.

Kyrie eleison x3 (synges)

Gud vår Livgiver
Vi bekjenner vår delaktighet i en verden som gir kropper sykdomsstempel og fratar mennesker retten til å bestemme over egen framtid og kjønnsuttrykk.
Gud, du ble vår venn gjennom å se oss som den vi virkelig er. Du så oss før vi ble født.
Gi oss å frigjøre kroppen fra kommersialismens og diagnosenes trelldom.

Kyrie eleison x3 (synges)

Gud vår Frigjører
Vi bekjenner vår delaktighet i en kultur som bryter ned kroppens grenser og verdighet gjennom overgrep. Ved å holde fast ved at kjønn er uforanderlig og to-dimensjonalt er vi med på å rettferdiggjøre de overgrep som skjer innenfor helsevesenet, der små barn opereres til å passe i samfunnets normer, og hvor voksne mennesker fratas sin verdighet og selvstendighet.

Kyrie eleison x3 (synges)

Posted in: Norsk