Til den norske kirke og Stortinget – resolusjon fra Landsmøtet i Forbundet

Posted on oktober 20, 2008

0Norges Kristelige Studentforbund mener at Den norske kirke må si ja til felles ekteskapslov.

NKS er en kristen organisasjon som jobber for fred, rettferdighet og likestilling, og er derfor opptatt av at ingen skal støtes bort fra Gud på grunnlag av for eksempel kjønn eller seksuell orientering. Majoriteten av våre medlemmer tilhører statskirken. Som kristne og Jesu etterfølgere har vi plikt til å ta nestekjærligheten på alvor.

Vi oppfordrer Den norske kirkes biskoper til å stanse diskrimineringen av homofil kjærlighet. Videre oppfordrer vi Stortinget til å omgjøre vedtaket som tillater religiøs diskriminering. Vi vil dessuten berømme Vennenes samfunn, Kvekerne, for å ha levert en positiv høringsuttalelse, i likhet med NKS. Det er på tide at det utarbeides og godkjennes en kjønnsnøytral vielsesliturgi i den norske kirke, og NKS bidrar gjerne i denne prosessen.

Jeg er veldig stolt av å ha skrevet resolusjonen og at den gikk gjennom på Landsmøtet! Likevel ble det debatt, ettersom enkelte mente at man burde ta hensyn til at de konservative ikke oppfatter det som at de diskriminerer. Selv i Forbundet er det altså noen som ikke forstår at dette handler om menneskers forhold til Gud, ettersom kirka skal være Guds representanter på jorda. Når de kommuniserer at Gud mener at ens kjærlighet er synd, gjør det i mange tilfeller ubotelig skade på vårt forhold til Gud. Derfor er det etter mitt syn helt uholdbart å ta hensyn til dem som ødelegger menneskers gudsforhold.

En del mente også at resolusjonens ordlyd var for sterk og kompromissløs, og at vi ikke ville overbevise en eneste konservativ sjel med den. Det kan jeg forsåvidt være enig i. For meg var hovedmålet med resolusjonen ikke nødvendigvis å frelse dem fra konservativismen og blasfemien, men å markere at det finnes liberale/radikale stemmer i kirka, som dessverre ikke blir hørt like lett. Gjennom resolusjonen vil jeg at vi skal bidra til å motvirke at kirka støter homofile bort fra Gud. Kompromisser og diplomati er ikke min sterke side.

Posted in: Norsk