Forbønn for studiestart

Posted on august 21, 2008

0Her er forbønna som skal brukes på Debut-messa på driv i kveld:

Kjære Gud. Vi ber i dag for det studieåret vi har foran oss. Hjelp oss å la deg slippe til i vår travle hverdag. Vi trenger å få ta del i din nåde og kjærlighet for å være de vi er ment å være, slik at vi kan bruke våre ressurser for deg og våre medmennesker. Gi oss styrke og håp til å takle de utfordringene som ligger foran oss.

Kyrie

Vi ber for de studentene som sliter; faglig, psykisk eller sosialt. La alle som strever komme til deg og få trøst og styrke til å kjempe videre. Åpne dine kirker og menigheter for dem som ellers faller utenfor.

Kyrie

Vi ber for studenter i andre land som lever under vanskeligere livsvilkår enn oss. Gi dem styrke til å overvinne motgang og hjelp dem i deres kamp for rettferdighet og bedre fordeling. Gi oss mot til å tale de undertryktes sak og håp for framtida.

Kyrie

Posted in: Norsk