Nattverden

Posted on juni 7, 2008

1
Elisabeth Ohlson Wallins kunstverk «Nattverden»

Kvekere har ingen sakramenter, ingen hellige handlinger, fordi man mener ritualene kan skape vane og avstand til Gud. Det er helt riktig at en del ritualer blir tomme handlinger. Barnedåpen opplever jeg som en slik handling som har mistet sin betydning.

Nattverden derimot, er det ritualet jeg er mest knyttet til. Ved å ta imot Jesu kropp og blod i symbolsk forstand, gir jeg næring til det av Gud i meg og styrker det. Jeg får del i Guds nåde og oppreisning av alle undertrykte. Jeg får ny styrke til å fortsette på den veien som Gud har pekt ut for meg.

Som transmann er det spesielt sterkt å få del i en mannlig kropp. Dette er et brennbart tema i en tid hvor Jesus fremstilles som så kjønnsnøytral som mulig. Likevel betyr det noe for meg at han ble kjønna som mann. Ved å ta imot nattverden tar jeg imot kraft til å være den mannen jeg er. Det gir mening i mitt liv og jeg har alltid vært svak for symboler som berører meg. Nattverden blir for meg et tegn på at jeg er ment å være mann, at Gud kjenner meg som mann og har gitt meg utfordringer og ressurser som står i forhold til hverandre.

Jeg har vanskelig for å gi opp nattverden. Det betyr ikke at jeg er avhengig av å dele nattverden med noen, men det er godt med fellesskap av og til. For meg er nattverden en symbolsk handling mellom meg og Jesus og kan løsrives fra religion som institusjon. Av og til foretrekker jeg å feire nattverd alene.

I kveld var jeg på messe i Tromsø Kristelige Studentforbund. I Forbundet er nattverden svært viktig og er utgangspunkt for logoen.

Forbundet har alltid nattverd. Jeg tror aldri jeg har opplevd ei messe uten nattverd i Tromsøforbundet, uansett hvor mye vi ellers har eksperimentert med liturgi, form og innhold. I noen liturgier står det dessuten om nattverden som noe som gjør oss hele. Selvsagt fordi handlingen er et tegn på en forening med Gud, men for min del også rent fysisk. Ikke slik å forstå at jeg tror nattverden er en slags testosteron som vil få skjegget til å gro o.s.v., men den har fungert som testosteron for psyken min. Det å forenes med Gud innebærer for meg også å forenes med hans aksept av min mannlighet og hans tanker om meg som mann. Det er vanskelig å forklare og jeg kommer sikkert tilbake til det. Jeg ville bare skrive litt om hva nattverden betyr for meg.

Posted in: Norsk