Min egen bønn i dag – ydmykhet

Posted on april 30, 2008

0Gud, du har gitt meg de ressursene jeg trenger for å gjøre din gjerning. La meg ikke opphøye meg selv på dine vegne. Tilgi meg for de gangene jeg har gjort det. Gi meg ydmykhet så jeg kan se det av deg i alle mennesker, også de jeg mener gjør urett. Hjelp meg å se det gode i dem så jeg kan akseptere ulikhetene. Tilgi meg når jeg ikke klarer det. Hjelp meg til ikke å sette meg selv over andre. Tilgi meg for de gangene jeg har såret andre fordi jeg ikke har sett det av deg i dem. Hjelp meg til ikke å se like svart-hvitt som dem jeg argumenterer med. Det fører ikke annet enn kortvarig tilfredshet med seg, og ufred på lang sikt.

Jeg ber for dem som gjør det onde med gode hensikter. Hjelp meg å åpne øynene deres så de ser hva de gjør. Og uten å sette meg til dommer over dem. Det er skikkelig vanskelig. Jeg ser at mennesker lider på grunn av det enkelte sier og gjør. Hjelp meg til å gjøre noe med det på den riktige måten, den som ikke fører mer lidelse med seg. Tilgi meg de gangene jeg ikke klarer det. Minn meg på at jeg trenger din hjelp.

I dag ber jeg spesielt for alle som lider under såkalt utredning for transseksualisme, alle som får avslag og alle som føler seg krenket av psykiatere, psykologer og leger. Måtte du reise dem opp til et helt liv og gi dem fred.

Amen

Posted in: Norsk