Transfolk som sjamaner o.l.

Posted on mars 30, 2008

1I mange naturreligioner har transfolk vært ansett å ha spesielle åndelige evner, ofte som sjamaner. Man trodde at transfolk hadde en sjelden kontakt med åndeverdenen og de stod ofte i en formidlings-posisjon.

De aller fleste religioner har elementer av kjønnsoverskridelser i sine mytologier. I norrøn mytologi har vi spesielt Loke, som var kjent for å skifte mellom mannlig og kvinnelig form. I alle fall ved en anledning ikledde Tor seg kvinneklær, en episode som med sin humor kanskje faller best inn under vårt drag-queen-begrep.

I gresk mytologi hadde man Hermaphroditos – en ekte hermafroditt og opphavet til ordet. I Platons Symposiet/Drikkegildet i Athen fortelles myten om hvordan mennesket opprinnelig var androgyne; kropper med en kvinnelig del og en mannlig del. Da menneskene ble så mektige at gudene følte seg trua, ble menneskene delt i to, slik at de for framtida skulle være mer opptatt av å finne sin andre halvdel enn å opponere mot gudene.

Finnes det  tilsvarende transfolk i Bibelen eller ellers i kristen tradisjon?

Lenge ble Adam og Eva avbildet som hermafroditter; både menn og kvinner. Noen MTF identifiserer seg med Eva – skapt av mannens kropp (ribbein).

Dette kommer jeg tilbake til, men jeg trenger åpenbart å drive litt research…

Posted in: Norsk