En ny begynnelse

Posted on mars 30, 2008

0Jeg fant ut at jeg dessverre må skille mine religiøse tanker fra de andre bloggene mine. Det er først og fremst for å gi dem den plassen de fortjener, men jeg skal ikke se bort fra at et ønske om ikke å støte noen bort ligger under.

Jeg har bestemt meg for å dokumentere min åndelige vei som kveker, fra den spede begynnelse til hvor det måtte lede meg. Kvekernes tanker svarer på veldig mange områder til noe dypt i meg selv, det de vil kalle «det av Gud i alle». Likevel er det mye nytt.

Innleggenes språk vil variere mellom norsk og engelsk, ettersom noe er enklere å si på det ene enn det andre språk og jeg ønsker å føre en dialog med kvekere verden over om mulig. Det vil si at jeg ønsker å skape/benytte meg av et åndelig fellesskap på internett i mangel av faste kvekermøter her i Tromsø.

Det endelige målet er å utvikle en kristen spiritualitet for transkjønna. Mange tviler og har det fælt eller mister troen helt i møte med fordømmende «kristne». Jeg opplever et kall for å hindre det, et kall for å redde mine brødre og søstres tro. Jeg liker ikke at det høres ut som om jeg føler meg bedre enn andre. Under janteloven skal man ikke tro at man kan gjøre noen forskjell til eller fra. Men kan andre «kristne» bidra negativt må jeg kunne bidra positivt.

Jeg håper å teste dette kallet i forhold til kvekerfellesskap. Samtidig tror jeg at jeg må komme nærmere Gud for å gjøre mest mulig godt. Og til det trenger jeg den veiledningen jeg finner i Råd og Spørsmål, samt annen kvekerlitteratur og andre kvekere.

Jeg vil begynne med å klargjøre hvor jeg befinner meg og hvor jeg kommer fra åndelig.

Posted in: Norsk