This blog is bilingual

Kirkevalget

september 5, 2015

0

Jeg meldte meg ut av den norske kirke for noen år siden, da jeg trodde jeg skulle bli ordentlig kveker*. Stor var derfor overraskelsen da jeg fikk kirkelig valgkort. Åpenbart har høyere makter bestemt at jeg skal stemme, og det motsetter jeg meg ikke. Hovedårsaken til at jeg har bevegd meg bort fra den norske […]

Posted in: Norsk

Dåpsbekreftelse for transfolk

mai 23, 2015

0

Nå driver ikke kvekere med dåp. Men jeg kom over denne saken fra Church of England, og da klarte jeg ikke å motstå fristelsen til å skrive om det. Og de fleste er jo ikke kvekere (dessverre). Bakgrunnen er altså transfolk som ønsker en kirkelig markering av sin transisjon. For mange er det naturlig å […]

Tagget: , , ,
Posted in: Norsk

Tenk positivt for faen!

juli 16, 2012

3

Noe av det mest destruktive jeg vet om er mennesker som tror at å tenke positivt kan fikse alt. I sin ytterste konsekvens innbiller de seg at verden styres av deres egne tanker – noe jeg vil karakterisere som en blanding av stormannsgalskap og psykose. Verden er full av negative hendelser som ikke bare finnes […]

Posted in: Norsk

«Homosakens» konsekvenser for menneskesyn og gudsbilde

april 10, 2012

2

Jeg har møtt en del snille, liberale kristne som hevder at «homosaken», altså hvorvidt homofil kjærlighet er synd eller ikke, ikke berører kristne kjernespørsmål. Dette argumentet brukes gjerne i opposisjon til det voldsomme fokuset på saken fra konservativ side. Man hevder at konservative kristne legger enorm vekt på noe som ikke er en sentral del […]

Posted in: Norsk

Økumenikk og samvittighet

april 10, 2012

1

Denne måneden avholdes kvekernes verdenskonferanse i Kenya. Der møtes konservative og liberale, kvekere fra hele verden, med til dels svært ulike tradisjoner. Jeg er glad jeg ikke skal dit. Jeg har ikke samvittighet til å tre inn i en dialog eller et trosfellesskap med mennesker som hevder at Gud er motstander av kjærlighet, som dermed […]

Posted in: Norsk

Å kalle seg kristen – og å kalle andre kristne

desember 26, 2011

0

I en julehilsen forteller en venn av meg at han ikke lenger kaller seg kristen. Han nevner universalismen som en av flere inspirasjonskilder i sin videre åndelige søken. Jeg har skrevet om universalisme tidligere, mer generelt. Denne gangen bruker jeg mine venner  som utgangspunkt. En annen venn av meg har lange samtaler med sognepresten der […]

Posted in: Norsk

Inkarnasjon – Gud transet og ble menneske

desember 26, 2011

0

Ordet ble menneske. Ånd ble kjøtt. Slik kan julens innhold beskrives med få ord. Gjennom Jesus overskred Gud grensa mellom seg og menneskene. Fram til da var skillet mellom Gud og menneske absolutt, umulig å overskride. Gud gjorde synlig sin menneskelige side, gjorde den til kjøtt og blod; et lite barn. Blant vestlige mennesker framstår […]

Posted in: Norsk

Er du sikker på at de tre vise menn var menn?

desember 7, 2011

0

Det er mange myter og legender rundt de (tre?) vise menn. Illustrert vitenskap oppsummerer noen og gir noen fakta. Det vi kan lese oss til i Bibelen er at de kom fra øst og hadde med tre gaver til Jesus. På Wikipedia står bl.a. følgende: «I engelske tekster er de vise menn etter gresk omtalt […]

Posted in: Norsk

Ondskap

juli 31, 2011

2

I går så jeg minnekonserten i Domkirka på TV. Noe av det sterkeste var Karpe Diem, der ulike verdensreligioner møtes i ei gruppe. Den siste uka opplever jeg at det har blitt mer stuereint å være religiøs. Man skulle tro at møtet med ondskapen ville få religiøse overbevisninger til å smuldre bort. I stedet forsterkes […]

Posted in: Norsk

Jesu betydning for kvekere

juni 13, 2011

0

De ytre forskjellene mellom kvekersamfunnet og statskirken er åpenbare. Jeg har tidligere skrevet om dåp, nattverd og liturgi. På torsdagens møte kom vi inn på en innholdsmessig sentral forskjell: Synet på Jesus. Kvekere er ikke så opptatt av om han var Guds sønn. Man er tilbøyelig til å tenke på alle mennesker som Guds barn […]

Posted in: Norsk

Kvekere og Bibelen

juni 12, 2011

0

Det er på tide å skrive dette innlegget. Jeg har kvidd meg til det en stund. Jeg har hørt de foraktelige omtalene fra andre kristne av folk som bare tror på deler av Bibelen, som velger og vraker i Guds ord. Å tro at Bibelen er entydig, enkel og den eneste måten Gud formidler noe […]

Posted in: Norsk

Homofile og lesbiske fjerna fra Lukasevangeliet

juni 12, 2011

6

Jeg elsker å lese Bibelen på nye måter, som resultat av ny kunnskap og nye erfaringer. Og i dag fant jeg noen svært lærde og interessante utlegninger av Ron Goetz. Ofte trekker man fram at Jesus aldri nevnte homofile; det var det Paulus som gjorde (hvis det han omtalte kan overføres til homofile og lesbiske […]

Posted in: Norsk

En venn av pinsen, men ingen pinsevenn

juni 12, 2011

0

Jeg er oppvokst i den allminnelige, sosialrealistiske norske kirke, hvor min far er prest. Karismatiske menigheter har alltid stått for meg som overfladiske og svadaproduserende kvasiåndelighet. Etter hvert har jeg innsett at det for mange oppleves mer ekte og inderlig enn de stivnede formene i kirken, men jeg synes fortsatt det er fremmed med halleluja-rop, […]

Posted in: Norsk

Jeg klarte det!

juni 12, 2011

0

I dag kom jeg meg endelig på andakt. Det gjorde godt. Jeg lovte å skrive jevnlig i denne bloggen til jeg kom meg på andakt, men det betyr ikke at jeg slutter nå.

Tagget:
Posted in: Norsk

Å tale profetisk

juni 12, 2011

0

Hallvards mer teologiske utgreiing om hva det vil si å tale profetisk har vært til stor hjelp. Når kvekere samles til andakt sitter vi helt stille og venter på at Ånden (/Lyset/Gud) skal formidle noe gjennom en eller flere av oss. Det er det som er å tale profetisk, og det er en av de […]

Posted in: Norsk

Å spre budskapet

juni 11, 2011

1

Kvekere driver ikke misjon, men forsøker å leve livene sine slik at de vitner om troen. For mange liberale kristne har ordet misjon en negativ klang fylt av imperialisme, kulturell undertrykkelse, vold, rasisme og overgrep. Samtidig tror man på misjonsbefalingen; at Gud via Jesus befalte oss å sørge for at alle folkeslag blir kristne. Kvekere […]

Posted in: Norsk

Med hjerte og sinn beredt 4: Tjeneste og nådegaver

juni 11, 2011

0

På torsdag var jeg på det fjerde møtet. Det handlet om tjeneste (på engelsk ministry). Vi diskuterte ulike former for tjenester man kunne bli kallet til, i andaktsmøtet, for hverandre og for samfunnet.Vi diskuterte også hvilke vi mente var de viktigste. En av tekstene for pinseaften i den norske kirke opplever jeg at relaterer seg […]

Posted in: Norsk, Quotation /Sitat

Pasifisme og dødsstraff

juni 10, 2011

1

Jeg har skrevet om dette før, men fikk spørsmål om det på facebook i dag. Kort fortalt tror jeg verden ville være et bedre sted uten militærmakt av noe slag. Mennesker med våpen er noe av det mest skadelige som finnes. En verden uten våpen er neppe realistisk å oppnå, dessverre. På andre områder er […]

Posted in: Norsk

Protestskjegg i et kvekerperspektiv

juni 9, 2011

0

Ulike religioner og religiøse retninger har regler for skjeggvekst. Wikipedia har en del informasjon om dette. Selv er jeg europeisk kveker, men i USA finnes det ulike retninger innen kvekerdommen. De siste åra har det der vært en økende interesse for å kle seg enkelt («plain»), noe som i kvekertradisjonen handler om å la klesdrakten […]

Posted in: Norsk

Ikke den hele og fulle sannhet

mai 30, 2011

1

To ting fikk meg til å bedrive litt selvransakelse i dag. Det ene var et spørsmål fra Aktuelt Kristenradikalt Tidsskift: Hvilken kirke vil du (som kveker) ha? Det andre var et facebookmøte med en gammel skolekamerat. For å ta AKT-spørsmålet først: Jeg tror det er typisk kvekersk at jeg først ikke forstod spørsmålet. Etter å […]

Posted in: Norsk